Vull orientació jurídica
  • Imprimeix

Necessito orientació jurídica

El Servei d'Orientació Jurídica (SOJ) és un servei públic i gratuït d'atenció personalitzada subvencionat pel Departament de Justícia, a través de la Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia. Presten aquest servei els catorze col·legis d'advocats de Catalunya amb personal propi i advocats en exercici d'entre els incrits en el col·legi d'advocats corresponent a la població on es presta el servei.

El SOJ proporciona un primer consell orientador a qualsevol ciutadà que s'hi adreci i informa sobre la possibilitat d'acudir als tribunals o de recórrer a les vies alternatives de resolució de conflictes, però no redacta cap document ni tramita cap assumpte.

A més, després de l'entrada en vigor de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta, aquest servei també assessora els ciutadans respecte del dret a obtenir l'assistència jurídica gratuïta i de la documentació necessària per sol·licitar-la, i atès que els col·legis d'advocats s'encarreguen de la tramitació d'aquestes sol·licituds, en molts casos, tot i que es tracta de serveis diferents, coincideixen en el lloc i la persona que els ha de dur a terme.

L'assessorament que presta aquest servei és de caire general i, per tant, les consultes que s'hi poden formular abasten la totalitat de les matèries jurídiques que regulen les relacions socials: separacions, divorcis, mediació familiar, arrendaments d'habitatges, contractes de compravenda, accidents de trànsit, assegurances, etc. 

En alguns col·legis d'advocats s'han creat uns serveis específics adaptats a matèries concretes, com ara el laboral i el d'estrangeria. Per tal de territorialitzar l'atenció als ciutadans, alguns col·legis han establert delegacions d'aquest servei a altres municipis.

Al juliol de 2005 es va signar el primer conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia i el Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya per a la prestació del servei d'orientació jurídica penitenciària, destinat a orientar i assessorar les consultes que formulin els interns dels centres penitenciaris de Catalunya sobre determinades qüestions jurídiques.

Cita prèvia

Només per als partits judicials de Badalona, Barcelona, Berga, Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Gavà, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.