• Imprimeix

Extranet del professional (e-justícia.cat)

Els col·lectius professionals trobaran a l'extranet del professional del sistema informàtic e-justícia.cat una col·lecció d’eines que facilitaran les seves relacions i comunicacions amb l’Administració de justícia. Entre altres opcions, des d’aquesta extranet es poden presentar demandes i escrits telemàtics, visionar les gravacions del sistema Arconte 2, consultar l’estat dels expedients de justícia gratuïta o fer la gestió del pagament de taxes judicials.

Als professionals de fora de Catalunya que hagin de presentar demandes i escrits telemàtics en òrgans judicials de Catalunya, la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els permet, provisionalment, presentar demandes i escrits en format paper si, per qüestions tècniques, no ho han pogut fer a través de l’extranet del professional. En el cas concret dels advocats, per poder operar amb l’extranet del professional han de figurar en el cens que periòdicament Red Abogacía lliura al Departament de Justícia.

El telèfon del servei de suport a professionals, gratuït, és el 900 106 428. 

L’extranet està disponible de forma ininterrompuda, excepte en els següents períodes d’actuació tècnica:

  • Cada dia, des de les 00 hores fins a les 4 hores, per un tall de servei programat. El servei es veu afectat.
  • Cada dia, des de les 23 hores fins a les 00 hores, per un tall de servei eventual. El servei es pot veure afectat.
  • Els dimecres, des de les 20 hores fins a les 23 hores, per un tall de servei puntual. El servei es pot veure afectat.