• Imprimeix

Drets lingüístics

1. Pots utilitzar el català als jutjats i tribunals ubicats a Catalunya, sense cap entrebanc i sense que t'ho impedeixi ningú.
2. Tens el dret que tot el que diguis davant d'un tribunal a Catalunya es faci constar en la teva llengua.
3. Pots presentar documents en llengua catalana. Si el document ha de tenir efectes fora de l'àmbit lingüístic, els poders públics n'han de gestionar la traducció, sense retards injustificats.
4. Dintre de Catalunya, pots demanar que el procés es dugui a terme completament en la teva llengua.
5. Cap organització prestadora de serveis públics ni cap persona dependent d'administracions que actuen a Catalunya poden al·legar el desconeixement de la llengua catalana davant dels jutjats o tribunals.
6. Els poders públics han de promoure l'ús del català a l'àmbit judicial.


Normativa que regula els drets lingüístics

- Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística
- Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial
- Carta europea de les llengües regionals o minoritàries, que va aprovar el Consell d'Europa el 5 de novembre de 1992 i va entrar en vigor a Espanya l'1 d'agost de 2001
- Carta de drets dels ciutadans davant la justícia, aprovada pel Ple del Congrés de Diputats el 16 d'abril de 2002.

Carta de drets lingüístics dels ciutadans i ciutadanes en l'àmbit de la justícia (PDF, 253 kB)