Vull sol·licitar la devolució de l'irpf per maternitat/paternitat
  • Imprimeix

Vull sol·licitar la devolució de l'IRPF per maternitat/paternitat

L’Agència Estatal d’Administració Tributària, organisme que depèn del Ministeri d’Hisenda, ha posat a disposició de la ciutadania el formulari per sol·licitar la devolució de l’IRPF de les prestacions de maternitat i paternitat percebudes entre els anys 2014 i 2017.

Segons la sentència del Tribunal Suprem del 3 d’octubre passat, les prestacions públiques per maternitat percebudes des de la Seguretat Social estan exemptes de l’IRPF. Aquesta sentència també s’aplica a les prestacions per paternitat.

La data des de la qual es poden demanar les devolucions és l’any 2014. Per tant, si heu tingut un fill entre el 2014 i enguany i heu cobrat la prestació per maternitat o paternitat, podeu sol·licitar la devolució o exempció de l’IRPF.

Dependrà de l’any en què s’hagi percebut la prestació.

  • Prestacions percebudes entre els anys 2014 i 2017: al web de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), s'ha habilitat un formulari específic per sol·licitar la rectificació.

  • Prestacions percebudes o que es percebin durant l'any 2018: estan exemptes de declaració a la campanya de la renda 2018 (que es presentarà el 2019). El programa d'ajuda Renda WEB oferirà les dades fiscals incorporant aquestes prestacions com a rendes exemptes i les retencions suportades com a plenament deduïbles.

Al formulari de sol·licitud de devolució cal informar de les dades següents:

  • L’any en què s’ha percebut la prestació.
  • El número de compte bancari on s’haurà d’abonar la devolució.

No cal adjuntar a la sol·licitud un certificat de la Seguretat Social acreditatiu de les prestacions per maternitat o paternitat percebudes, atès que en cada cas l’AEAT reclamarà directament a la Seguretat Social tota la informació necessària per a la resolució del procediment.

El formulari es pot presentar en línia o presencialment a qualsevol oficina de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT).