• Imprimeix

Registre civil

Registre on s'inscriuen els fets que fan referència a l'estat civil de les persones i aquells que determinen les lleis: naixement, filiació, nom i cognoms i canvis de nom i cognoms, emancipació i habilitació d'edat, matrimoni, modificacions judicials de capacitat de les persones, declaracions de concurs, fallida o suspensió de pagament de persones, declaracions d'absència o defunció, nacionalitat i veïnatge civil, pàtria potestat, tutela i altres representacions que fixa la llei i defuncions.

Hi ha un registre civil a cada municipi. En els municipis que són capital del partit judicial, un dels jutjats de primera instància i/o instrucció n'assumeix la funció. A la resta de municipis, l'assumeix per delegació el jutjat de pau del municipi. 

A Barcelona hi ha tres jutjats dedicats exclusivament al registre civil, que s'encarreguen, respectivament, dels assumptes referents al naixement i altres aspectes (filiació, nacionalitat, etc.), el matrimoni i la defunció.

Registre Civil de Barcelona
Plaça Duc de Medinaceli, 2
08002 Barcelona

Telèfon: 93 412 04 74

Horari d'atenció al públic:

Matins: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores
S'hi duen a terme tots els tràmits

Tardes: dilluns i dimecres, de 16 h a 18 h
S'hi realitzen les activitats següents:

  • informació a l'usuari (telefònica i presencial)
  • lliurament de documentació informativa
  • tramitació de sol·licituds dels certificats de naixement, matrimoni i defunció (el lliurament és immediat si el fet inscrit és posterior a desembre de 1966 i si s'aporten les dades del tom i la pàgina, les quals consten al llibre de família) *
  • tramitació de sol·licituds de certificats de fe de vida i d'estat (el lliurament és immediat si la persona interessada hi és present) *

 

A la tarda no es realitza cap tipus d'inscripció registral.

 

* Des del mes de juny de 2009 s'estan digitalitzant els llibres de registre que comprenen les inscripcions des de l'any 1950 fins al novembre de 2004. Per aquest motiu, pot resultar alterada la data de lliurament dels certificats compresos entre aquestes dates. A les tardes no es poden lliurar a l'acte els certificats que no estiguin digitalitzats.

Els registres civils de Lleida i Terrassa amplien l'horari amb dues tardes setmanals. L'horari d'atenció al públic és el següent:

Matins: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Tardes: dilluns i dimecres, de 16 a 18 h

Les tardes del mes d'agost, aquests registres civils romandran tancats.

Durant l'horari de tarda només s'atenen els tràmits següents:

- Informació general
- Inscripcions de naixement i matrimoni
- Sol·licitud i recollida de certificats de naixement, matrimoni i defunció (els certificats de fets inscrits a partir de 1950 es lliuren al moment)
- Sol·licituds i recollida de certificats de fe de vida i estat (es lliuren al moment si compareix la persona interessada)

Data d'actualització:  26.11.2018